ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ У ВНЗ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 345-356

Keywords : компетентність; майбутні товарознавці; комунікаційні взаємодії; професійні якості; мобільність; комунікабельність;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено теоретичні питання та особливості формування комунікативної компетентності майбутніх товарознавців у закладах вищої освіти. Доведено, що формування комунікативної компетентності майбутніх товарознавців передбачає оволодіння навичками усвідомленого спілкування в межах науково-дослідної, організаційно- управлінської, виробничо-технологічної та професійної галузей, а врахування окреслених особливостей сприятиме ефективному формуванню комунікативної компетентності майбутнього товарознавця. Визначено: для ефективного виконання професійної діяльності товарознавці повинні мати не лише інтегровані фахові знання та вміти їх використовувати, а й досконало володіти знаннями гуманітарного циклу, оскільки людина водночас є як суб'єктом, так і об'єктом, нерозривно пов'язаного з процесом управління. Акцентовано на специфічних особливостях формування комунікативної компетентності товарознавців, виявлено взаємозв'язок гуманітарних і фахових дисциплін. Такі професійні якості, як мобільність, комунікабельність та діловитість майбутніх товарознавців, тісно пов'язані з його професійною успішністю, яка виявляється в багатьох показниках, а саме: у професійній компетентності, постійному фаховому та особистісному зростанні

Last modified: 2020-03-03 23:59:19