ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Організаційні засади електронного докутообігу підприємства

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.13, No. 41)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 82-86

Keywords : електронний документ; електронний документообіг; облікова інформація; автоматизація об-ліку; система електронного документообігу;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено особливості електронного документообігу, оскільки в умовах комп'ютерного оброблення облікових даних змінюється поняття «реєстр бухгалтерського обліку», а накопичення, узагальнення облікової ін-формації відбувається в автоматизованому режимі. Визначено чинники ризиків організації системи електронного документообігу, узагальнено проблеми впровадження електронного документообігу та розроблено заходи щодо удосконалення організації електронного документообігу в бухгалтерському обліку

Last modified: 2020-04-24 05:00:26