ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Тенденції просторово-часових змін міжнародних резервів країни світу

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.14, No. 42)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 4-10

Keywords : золотовалютні (міжнародні) резерви (ЗВР); динаміка і структура ЗВР країн світу; частка зо-лота в складі ЗВР;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті наведено результати дослідження міжнародних (золотовалютних) резервів (ЗВР), мета створення, та їх складові. Проведений аналіз сучасних тенденцій динаміки і структури ЗВР країн світу з ранжуванням резервів по трьом критеріям: по загальній величині резервів, за запасами золота в тонах, за часткою золота у сумі резервів. На основі аналізу зроблені висновки про географічну концентрацію золотовалютних резервів: більше по-ловини загальної суми резервів країн світу формують лише шість країн. Виявлено тенденцію зростання резервів, відображені темпи зростання в цілому і по окремих країнах, побудований рейтинг країн, визначені лідери зростання. Проводиться також аналіз і ранжування країн за часткою золота в сумі міжнародних резервів. Зроблено загальний висновок щодо процесів конвергенції ЗВР країн світу. Досліджені новітні зміни у ЗВР України. Визначено напрямки подальших досліджень просторово-часових змін ЗВР

Last modified: 2020-04-24 05:06:09