ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Прогностичний підхід до планування управлінських дій, спрямованих на зміни в регуляторній політиці

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.14, No. 42)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 11-14

Keywords : регуляторна політика; національна економіка; планування; управління змінами; прогноз; про-гнозування;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Досліджено сутність поняття «управління змінами». Розроблено прогностичний підхід до планування управлінських дій як циклічного процесу планування управлінських дій, спрямованих на зміни в регуляторній політиці. За-пропонований підхід базується на поєднанні трендового та кореляційно-регресійного аналізу, дозволяє встановити оптимальні значення, за яких буде досягнуто максимально можливі значення агрегованих індексів розвитку за сферами, й на цій основі розробити завдання в окремій сфері національної економіки та відповідні їм заходи, оцінити прогнозні результати від їхнього впровадження, визначивши причини відхилення фактичної результативності змін від запланованої

Last modified: 2020-04-24 05:07:55