ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Проблеми рейтинггового позиціювання як фактору впливу на конкурентоспроможність закладів вищої освіти

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.14, No. 42)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 15-20

Keywords : конкурентоспроможність; людський капітал; національна економіка; вища освіта; рейтингу-вання; стратегія розвитку.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Досліджено комплексні критерії, індикатори та відповідні вагові коефіцієнти впливу на інтегровані рейтингові бали закладів вищої освіти України у світових та вітчизняних рейтингах. Акцентовано увагу на їх недосконалості. Обґрунтовано припущення, що інтелектуальні та матеріальні витрати на участь у різноманітних рейтингуваннях є доцільними та економічно обґрунтованими лише у випадку відповідності між рейтинговою позицією та рівнем котирування ЗВО серед абітурієнтів.Сформульовано принцип підпорядкування стратегії розвитку ЗВО ключовій меті. Запропоновано в якості пріоритетного критерію застосовувати рівень підготовки абітурієнтів (середній бал ЗНО) під час зарахування на контракт.

Last modified: 2020-04-24 05:11:08