ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Соціально-економічне та фіскальне середовище України в умовах економічних дисбалансів

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.14, No. 42)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 97-109

Keywords : : ВВП; фіскальна політика; соціально-економічна політика; коефіцієнт Джині; доходи громадян; податок на доходи фізичних осі;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У результаті дослідження соціально-економічних показників, індикаторів добробуту громадян отримано достатньо ґрунтовні дані, що підтверджують існування значних дисбалансів соціального характеру в Україні. Таке дослідження засвідчує наявність трьох етапів становлення економіки України з чітко вираженими фазами зрос-тання, спаду та криз. Доведено, що лише протягом третього періоду уряд країни розпочав повною мірою забезпе-чувати виконання основної своєї функції – соціально-економічного розвитку, про що свідчить зростання соціальних показників та добробуту населення, а також підвищення якості здійснюваних заходів в економічній та фіскальній сферах. Також досліджено, що соціальна сфера напряму пов'язана з фіскальною політикою, яка проявляється за-вдяки перерозподілу доходів через податки, фінансування соціальної сфери за допомогою видатків бюджетів під час критичного стану запозичень держави

Last modified: 2020-04-24 05:35:06