ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İdrarda Orotik Asit’in Temassız İletkenlik Dedektörü Kullanılarak Kapiler Elektroforez Yöntemi İle Hızlı Tayini

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.15, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ; ; ;

Page : 194-202

Keywords : Kapiler Elektroforez; Orotik Asit; Temassız İletkenlik Dedektörü (C4D); Üre Döngüsü Bozuklukları; Doğumsal Metabolik Hastalık; İdrar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İdrarda orotik asidin aşırı atılımı üre döngüsü bozukluğu ve pirimidin sentez bozukluğu gibi doğumsal metabolik hastalıklarda görülür. Bu nedenle orotik asidin hızlı bir şekilde tayini hayati öneme sahiptir. Bu çalışmada idrar örneklerinde orotik asidin kantitatif düzeylerinin belirlenmesi için yeni, basit, ucuz ve hızlı bir kapiler elektroforetik analiz yöntemi geliştirildi. Orotik asidin temassız iletkenlik dedektörü (C4D) kullanılarak kapiler elektroforez yöntemi ile ayrımı için pH’ı 6,5 olan 20 mM 4-Morfolinetansülfonik asit (MES), 10 mM Histidin ve 0,1 mM setil trimetilamonyum bromür (CTAB) içeren bir ça-lışma tamponu ile geliştirildi. Orotik asidin ayrılması yaklaşık 3,5 dakika gibi kısa bir sürede tamamlandı. Göç zamanlarının ve düzeltilmiş pik alanlarının tekrarlanabilirliği sırasıyla %RSD olarak 1,25 ve 4,31 olarak bulundu. En düşük dedeksiyon limiti (LOD) 0,733 mg / L ve en düşük tayin limiti de (LOQ) 2,443 mg / L olarak bulundu. Metodun idrarda orotik asit düzeylerinin tayin edilmesinde kolaylıkla ve hassasiyetle kullanılabileceği gösterildi.

Last modified: 2020-12-07 18:56:38