ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Tiyeno [3,2-b]tiyofen Fragmentli Yeni Bir Molekülün Deneysel Çalışmaları ve DFT Hesaplamaları

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.15, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 224-236

Keywords : DFT hesaplamaları; HOMO-LUMO enerjileri; MEP; Titreşim analizi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Tiyeno[3,2-b]tiyofen fragmenti kullanılarak yeni bir molekül olan tiyeno[3,2-b]tiyofen-2,5-diilbis[N-(4-klorofenil)metanimin] (TTBM) sentezlendi ve UV-Vis, FTIR, 1H NMR ve LC-MS spektroskopileriyle karakterize edildi. TTBM' nin kuantum kimyasal özellikleri, DFT metodunda B3LYP hibrit fonksyonu ile 6-311G (d, p) temel seti kullanılarak incelendi. TTBM'nin optimize moleküler yapısı, UV, FTIR, HOMO-LUMO enerjileri ve moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) özellikleri DFT yöntemi ile çalışıldı. Moleküler yapıdaki titreşimlerin atamaları, potansiyel enerji dağılımlarıyla (PED) birlikte VEDA4 programı kullanılarak gerçekleştirildi. TTBM’in deneysel spektrumları (UV-Vis ve FTIR) teorik sonuçlarla ayrıntılı olarak karşılaştırıldı ve birbiriyle iyi bir uyum içinde olduğu görülmüştür.

Last modified: 2020-12-07 18:56:38