ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Yeni Geliştirilen NUMEXO2 Dijital Elektronik ile EXOGAM2 Dedektörünün K-Parametresine Bağlı Enerji Çözünürlüğü

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.15, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 237-243

Keywords : Enerji çözünürlüğü; Dijital elektronik; NUMEXO2; Enerji kalibrasyonu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, yeni geliştirilen dijital elektronik NUMEXO2 dijital elektronik ile EXOGAM2(EXOtic GAMma array spectrometer) dedektörünün K-Parametrelerine (sayım oranını optimize eden Trapezoidal filtre sistemi) bağlı enerji çözünürlüğü için 152Eu radyoaktif kaynak kullanılarak ölçüm ve analiz yapılmıştır. Yapılan bu deneysel çalışma Fransa’da bulunan GANIL (Grand Accelerature National d’Ions Lourd) nükleer araştırma merkezinde gerçekleştirilmiştir. Düşük ve yüksek gama enerji seviyesine sahip 152Eu radyoaktif kaynak kullanılarak farklı K-parametreleri için gerçekleştirilen ölçüm ve analiz sonuçları iki EXOGAM2 dedektörü için gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir K-parametresi uygulamadan 1.EXOGAM2 dedektörü için FWHM ile ifade edilen çözünürlük değerleri sırası ile (344. 2785 keV) için 2.360% FWHM, (1408.006 keV) için 2.820% FWHM olarak ölçülürken 2.EXOGAM2 dedektörü için ise sırasıyla 2.451% FWHM ve 2.975% FWHM olarak ölçülmüştür. Farklı K-parametreleri (K=2µs, K=5µs ve K=10µs) için ise sonuçlar detayları ile aşağıda gösterilmiştir.

Last modified: 2020-12-07 18:56:38