ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Yeni Heterosiklik Azo Bileşikler: Sentez, Karakterizasyon ve DFT Hesaplamaları

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.15, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 319-329

Keywords : Azo bileşikleri; heterosiklik; Yoğunluk fonksiyonel teorisi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Günümüzde yeni azo bileşikleri sentezlemek ile birlikte farklı kullanım alanlarında da araştırma yapmak büyük önem taşımaktadır. Kâğıt, gıda, kozmetik, tekstil ve deri gibi birçok sektörde kullanım alanları olduğu gibi yüksek teknoloji ürünlerinde de (lazer baskı materyelleri, yazıcı tonerleri, sıvı kristaller vb.) birden fazla kullanım alanı her geçen gün giderek artmaktadır. Bu çalışmada, bu avantajlar göz önünde bulundurarak, başlangıç maddeleri olarak 3-amino-1H-pirazol-5-ol, 1H-1,2,4-triazol-3-amin, 3-amino-1H-fenil-5-ol bileşiklerinin diazonyum tuzlarının resorsinol ve 3,5-dihidroksi benzoik asitle azo kenetlenmesi sonucu yeni azo bileşikleri sentezlenerek, yapıları FT-IR, 1H-NMR gibi spektroskopik yöntemlerle karakterize edilmiş ve görünür bölge absorpsiyon spektrumları üzerine farklı çözücü etkisi araştırılmıştır. Sentezlenen moleküllerin moleküler geometrisi hesaplamaları, 6-311G (d,p) temel seti ile B3LYP seviyesi kullanılarak Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) ile yapılmıştır. Ayrıca HOMO-LUMO orbital hesaplamaları zamana bağlı DFT (TD-DFT) yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılmış olan bu çalışma sonucunda heterosiklik amin grubu içeren azo bileşiklerinin batokromik etkiye ve parlak renklere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma, literatüre ve boyarmadde endüstrisine önemli katkılar sağlayacağı ve potansiyel uygulamalara temel oluşturacağı öngörülmektedir.

Last modified: 2020-12-07 18:56:38