ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Tarımda Kullanılan Bazı Mikrobiyal Gübrelerin Eisenia Foetida Deri Dokusu Üzerinde Etkisinin Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.15, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 213-223

Keywords : Mikrobiyal gübre; Eisenia foetida; deri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada son yıllarda kimyasal gübrelerin yol açtığı çevresel zararlardan dolayı alternatif olarak üretilen mikrobiyal gübrelerin Eisenia foetida türü toprak solucanlarının deri dokusu üzerine etkisinin histolojik açıdan değerlendirilmesi yapılmıştır. Tarımda şu anda kullanılmakta olan 3 farklı mikrobiyal gübre formülasyonu ile Eisenia foetida türü solucanlara 30 gün boyunca sıvı mikrobiyal gübre (BM Coton Plus, BM Megaflu, BM Rootpan) uygulaması yapıldı. Denemenin ardından Eisenia foetida’ların vücut kısımlarından belli parçalar alındı ve histolojik doku takibi uygulandı. Kontrol grubuna ait preparatların histolojik incelemesinde derinin epidermis ve dermis olmak üzere tabakalanma gösterdiği saptandı. BM Coton Plus, BM Megaflu, BM Rootpan gruplarımızda da kontrol grubumuza benzer histolojik gözlemler yapıldı. Sonuç olarak mikrobiyal yöntemler seçilmesinin tarımın sürdürülebilirliği ve toprak canlılarının yaşam döngülerinin devamını sağlamak açısından herhangi bir olumsuzluk oluşturmadığı histolojik açıdan tespit edildi.

Last modified: 2020-12-07 18:56:38