ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

GAZ BALLONLI AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH ISHLARINI TIZIMLI TASHKIL ETISH ORQALI XAVFSIZLIKNI OSHIRISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 62-67

Keywords : avtomobil; gaz baloni; texnik xizmat ko‘rsatish; reduktor; dvigatel; rostlash; bosim; kunlik xizmat ko‘rsatish;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqola gaz ballonli avtomobillarga tizimli texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini amalga oshirish orqali xavfsizlikni oshirish yo‘llari keltirilgan. Bunda gaz balonning past bosimli reduktor filtri to‘rini tozalash uchun krestovinadagi ma-gistral ventil berkitiladi, gazni ishlatib bo‘lib o‘t oldirish tizimi o‘chiriladi, filtrlovchi elementni bo‘shatib chiqariladi, to‘rni yechib olinadi va uni benzinda, asetonda yoki boshqa qandaydir erituvchida yuviladi, so‘ng siqilgan havo bilan purkaladi. Bundan tashqari texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini davriyligini va doimiyligini hisobga olgan holda, bu ishlarni samaraliy tashkil etish gaz balonli avtomobillarnini xavfsizlik va ekspluatasion samaradorlik ko‘rsatgichlarini oshiradi.

Last modified: 2021-04-27 23:06:58