ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Geant4 ile İnorganik Kristal Sintilatörler için Enerji Çözünürlüğünün Reflektör Malzemesine Bağımlılığı Üzerine Çalışma

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 237-245

Keywords : Sintilasyon Dedektörü; İnorganik Kristal; Reflektör Materyal; Geant4;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Sintilatör, modern fizikte parçacıkların ve radyasyonun saptanması ve ölçülmesi için ideal bir cihaz olarak birincil bir rol oynamıştır. Deneysel fiziğin gelişmesiyle birlikte, çeşitli uygulama türleri için yeni geliştirilmiş parıldayan malzemelere olan talep artmaya devam etti. İyi bir sintilatör için yüksek verimlilik, hızlı parıldama ve iyi enerji çözünürlüğü en çok istenen özellikler arasındadır. Yine de, dikkate alınan uygulamanın kesin özelliklerine bağlı olarak çeşitli sintilatörler tercih edilebilir. Durum, gama ışınlarının ve yüksek enerjili elektronların veya pozitronların tespiti ise, inorganik kristaller son derece uygun sintilatördür çünkü yüksek yoğunluklu ışık çıkışları ve güçlü durdurma gücü, bu tür kristallerin tüm sintilatörler arasında daha iyi enerji çözünürlüğü sağlamasını sağlar. Bu çalışmada, inorganik kristal sintilatör dedektörünün enerji çözünürlüğünün kristal boyutuna bağlı olup olmadığını belirlemek için inorganik kristal sintilatör materyalinden (NaI:Tl ve CsI:Tl) oluşan bir sintilasyon dedektörü Geant4 bilimsel araç kiti yardımıyla modellenmiştir. Her simülasyonda, çeşitli reflektör tipi ile kaplanmış farklı büyüklükteki kristal aynı enerji gama radyasyonuna maruz bırakılmış, elde edilen enerji spektrumu değerlendirilmiş ve elde edilen diğerleriyle karşılaştırılmıştır.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46