ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Polidiskte Tek Bir Eleman Tarafından Üretilen Değişmez Alt Uzaylar için Operatör Teorik Bir Kuruluş

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 121-128

Keywords : Değişmez alt uzay; Hardy uzayı; Polidisk; İç fonksiyon; Operatör-değerli fonksiyon;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Birim disk D üzerindeki H2(D) Hardy uzayının değişmez alt uzaylarının tek bir fonksiyon tarafından üretilen alt uzaylar olduğu ve bu fonksiyonların bir iç fonksiyon olduğu A. Beurling’in [2] çalışmasından bilinmektedir. Birim diskteki bu durumun aksine, polidisk durumunda değişmez alt uzayların yapısı daha karmaşıktır. Öyle ki W. Rudin’in “Function Theory in Polydiscs” kitabında verdiği “Polidisk üzerindeki değişmez alt uzayların sınıflandırılması ya da kesin bir tanımının verilmesi” problemi yoğun bir şekilde çalışılmasına rağmen bugün hala operatör teori ve kompleks değişkenli fonksiyonlar teorisinin en önemli açık problemlerindendir. Bu çalışmada, Beurling-Lax-Halmos Teoremi kullanılarak, polidisk Dn üzerindeki H2(D)(Dn) Hardy uzayının tek bir eleman tarafından üretilen değişmez alt uzayları için bir karakterizasyon verilecektir. Ek olarak, Beurling-tipli değişmez alt uzaylar için [12]’de verilen bir karakterizasyon da elde edilecektir.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46