ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

298,15 K de Dörtlü Sıvı Karışımların Fazla Molar Hacimlerinin Tahmini

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 96-106

Keywords : Fazla molar hacim; Redlich-Kister polinomu; Genel çözüm modeli; Dörtlü sistem;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

298.15 K'de üçlü n-hekzanol + etanitril + diklorometan ve dörtlü sistem n-hekzanol + etanitril + diklorometan + tetrahidrofuran için fazla molar hacimler simetrik ve asimetrik modeller kullanılarak hesaplanmıştır. Chou'nun Genel çözüm modeli, n-heksanol + etanitril + diklorometan + tetrahidrofuranda üçlü n-hekzanol + etanitril + diklorometan ve dörtlü sistemlerin fazla molar hacmini değerlendirmek için kullanılmıştır. Her iki karışım sistemi için deneysel veriler ve fazla molar hacimlerin hesaplanan sonuçları arasındaki iyi uyum, bu yaklaşımın çok bileşenli sistemlerin fazla molar hacimlerini tahmin etmek için başarıyla kullanılabileceğini gösterir.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46