ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Solvotermal Sentezleme Yöntemi ile Elde Edilen Bi Katkılı ZnO Malzemelerinin Elektrokimyasal ve Yapısal Davranışı

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 147-156

Keywords : ZnO:Bi; Bi katkılama; Solvotermal sentezleme;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, Bi katkılı ZnO ve katkısız ZnO nanomateryaller solvotermal reaksiyon yöntemi ile sentezlenmiştir. Bi katkısının yapısal ve elektrokimyasal özellikler üzerindeki etkisi X-ışını kırınımları (XRD), X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile araştırılmıştır. Katı malzeme üzerinde gerçekleştirilen X-ışını kırınım spektrumlarından görüldüğü üzere, hem Bi katkılama nanotozun tercih edilen yöneliminin (101) olarak değiştirdiğini hem de Bi+3 iyonlarının beklenen şekilde kristal kafese girdiği açıkça gözlemlenmişdir. Ayrıca, bu sonuç fotoelektron spektrumları ile desteklenmiştir. Taramalı elektron mikroskobu görüntüleri, numunelerin nanoyapılarının şekillerini ve dağılımlarını göstermiştir. Sonuç olarak, çalışmada numunelere uyguladığımız deneysel işlemler için Bi katkılamanın ZnO malzemelerde p tipi iletkenliğin elde edilmesi bakımından uygun olduğu düşünülmektedir.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46