ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Sabordinasyon ve Fibonacci Sayılar Dizisi ile Tanımlanan Kendisi ve Tersi Yalınkat Fonksiyonların Yeni Bir Alt Sınıfı için Katsayı Eşitsizlikleri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 308-318

Keywords : Kendisi ve tersi yalınkat fonksiyonlar; yıldızıl ve konveks fonksiyonlar; Katsayı eşitsizlikleri; sabordinasyon; Komatu integral operatörü;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, geometrik fonksiyonlar teorisinin en önemli araştırma konularından biri olan ve son yıllarda oldukça popüler hale gelen kendisi ve tersi yalınkat fonksiyonlar araştırılmıştır. Fonksiyonlar üzerine yapılan araştırmalarda sınır belirleme çalışması alışılagelen bir durumdur. Bu bağlamda, ilk olarak kendisi ve tersi yalınkat fonksiyonlar sınıfının D={z∈C: |z|<1} açık birim diskinde yeni bir alt sınıfı tanımlanmıştır. Bu alt sınıf tanımlanırken kompleks değerli fonksiyonlar için geliştirilen Komatu integral operatörü ve sabordinasyon prensibi kullanılmıştır. Daha sonra Fibonacci sayı dizisi ile reel kısmı pozitif olan fonksiyonlar arasındaki ilişki verilmiştir. Bu ilişki Bulgular bölümü için temel teşkil etmektedir. Tanımlanan sınıfa ait fonksiyonların ilk iki Taylor Maclaurin katsayıları a2 ve a3 ün modülleri için üst sınırlar araştırılmıştır. Son olarak yine bu sınıfa ait fonksiyonlar için Fekete-Szegö eşitsizlikleri elde edilmiştir. Elde edilen bulgular literatürdeki sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46