ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

OʻZBEKCHA-KOREYSCHA TARJIMALARDA O‘XSHATISHLARNI VUJUDGA KELTIRUVCHI GRAMMATIK VOSITALAR TARJIMASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 70-76

Keywords : oʻxshatish; komponent; soʻz yasovchi qoʻshimcha; shakl yasovchi qoʻshimcha; analitik shakl; oʻzak-qoʻshimcha;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur tadqiqot ishida hozirgi oʻzbek adabiy tilida oʻxshatishlarni vujudga keltiruvchi grammatik vositalarning koreys tilida qanday ishlatilishi bayon etilgan. Bunda oʻzbek tilidagi turli xil qoʻshimcha va affikslar koreys tilida ham mavjudligi va ushbu qoʻshimchalar orqali yasalgan soʻzlar tarjimalari chuqur tahlil qilingan

Last modified: 2021-07-22 21:14:18