ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI O'QITISH METODIKASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 215-220

Keywords : matematika; to’garak; metodika; matematik ro’znoma; ekskursiya; boshlang’ich ta’lim;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada boshang'ich ta'limda matematika fani, uning o'rgatilishi, ilk bosqichlarda o'qitish metodikasi shuningdek darslarni to'g'ri tashkil qilish haqida so'z yuritiladi.

Last modified: 2021-07-22 21:47:50