ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

INSON ORGANLARINI NOQONUNIY ALMASHINUVIGA QARSHI KURASHDA JAHON HAMJAMIYATINING O`RNI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 221-226

Keywords : Transmilliy jinoyatchilik; Palermo protokoli; Transplantatsiya; Yangland Konvensiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqola bugungi insoniyatning qarshisida bo`lgan, jidiy muammolardan biri – inson organlarining noqoqnuniy kontrabandasiga qarshi xalqaro mexanizmlarni o`rganish. Xalqaro tashkilotlarni ushbu jarayondagi o`rnini belgilash, ularning amalga oshirgan ishlari haqida yozilgan.

Last modified: 2021-07-22 21:49:22