ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

LISONIY INTERFERENSIYANING INTONATSION DARAJASIGA DOIR MASALALAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 270-274

Keywords : ingvistik interferentsiya; intonatsion tizim; intonatsiya modellari; bilingualizm; nutq intonatsiyasi; interferentsiya tushunchalari; til darajalari.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqola intonatsion tizim darajasidagi til aralashuvi muammolari va uning o'ziga xosligi, tilshunoslar tomonidan ushbu hodisani turlicha baholash masalalariga bag'ishlangan. Til darajasida bilingualizm sharoitida va yangi yo'nalishlarni shakllantirishda intonatsion tizim darajasida lingvistik aralashuvni o'rganish bo'yicha fikr-mulohazalar va xulosalar keltirilgan.

Last modified: 2021-07-28 14:38:44