ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

JANR - XILMA-XIL, MAQSAD YAGONA

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 81-85

Keywords : "Xamsa"; qo’rg’on; Dovud; qanoat; Boniy; Moniy; halollik; chashma.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada 10-11-sinf adabiyot darsliklarida keltirilgan didaktik asarlarning tahlili, tarbiyaviy ahamiyati va ularning inson e'tiqodi mustahkamligini ta'minlashdagi o'rni hususida fikr yuritilgan.

Last modified: 2021-08-30 14:33:17