ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

FRANSIYA VA KOREYA RESPUBLIKALARIDA FUQAROLIKKA DOIR ISHLARNI YURITISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 62-67

Keywords : fuqarolik; ikki fuqarolik; fuqarolikka qabul qilish (naturalizatsiya); fuqarolikka qabul qilish shartlari; chet ellik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada Fransiya va Koreya Respublikalarining fuqarolikka doir ishlarni yuritish faoliyatining huquqiy tartibga solinishi hamda o‘ziga xos xususiyatlari tadqiq etilgan. Ushbu davlatlar qonunchiligidagi ilg‘or tajribalarni tahlil qilish asosida milliy qonunchiligimizni takomillashtirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Last modified: 2021-10-08 05:56:02