ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ISSIQLIK ELEKTR STANTSIYALARIDA QOZONXONA AGREGATLARINING FOYDALI ISH KOEFFITSIYENTI OSHIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 213-224

Keywords : 'txona; yordamchi konstruksiyalar; yondirish usuli; yoqilg'i turi; yonish gazlari issiqligini qo'llanilishi; yoqilg'ini kim'yoviy to'la yonmasligi jarayonlari;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada issiqlik elektr stantsiyasidagi qozonxona agregatlarining foydali ish koeffitsiyenti oshirish bo'yicha tavsiyalar ko'rib chiqilgan. Asosan o'txonada qo'llanadigan yondirish usuli, yoqilg'i turi, yonish gazlarning issiqligini qo'llash, suv bug'ini tayorlashda sarflanadigan foydali issiqlik va yoqilg'ini kim'yoviy to'la yonmasligi sababli yo'qotilayotgan hamda qozonxona agregatidan chiqib ketuvchi gazlarning issiqligi. Shuningdek, o'txona to'siqlari va konvektiv gaz quvurlaridagi yo'qotilayotgan issiqlik taxlili ko'rib chiqilgan. Shu sababdan qozonxona agregatining foydali ish koeffitsientini oshirishda, termodinamika nuqtai nazardan, xam konstruktiv tuzilishi nuqtai nazardan, xam ekologik nuqtai nazardan tadqiqotlar olib borilgan. Yoqilg'i yondirilishi natijasida olingan issiqlikni foydali ishlatilgan va yo'qotilayotganlarga ajratilgan.

Last modified: 2021-10-15 03:06:46