ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

AJDARHO OBRAZINING GENEZISI VA EVOLYUSIYASI TALQINLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 360-368

Keywords : mifologiya; ajdarho; ilon; sinkretik qiyofa; bo‘ri obrazi; turkiy; xitoy; fors; yevropa xalqlari mifologiyasi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada ilon va ajdarho obrazlarining genezisi va evolyusiyasi o‘rganildi va tahlil qilindi. Olib borilgan ilmiy tadqiqot chog‘ida ajdarho obrazining dastlab vujudga kelishi, uning turli xalqlar mifologiyasidagidagi shakli va hususiyatlari, ilon bilan ajdarho va dinozavr bilan ajdarhoning o‘zaro bog‘likliklari o‘rganildi. Bundan tashqari ajdarho obrazining turli millatlardagi salbiy va ijobiy ta'riflanishi o‘rganildi va buning sabablari aniqland

Last modified: 2021-10-18 05:37:42