ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YOSHLARDA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH MEXANIZMI VA O‘ZINI-O‘ZI BOSHQARUV USULI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 369-373

Keywords : o‘zlikni anglash; struktura; komponent; shaxs; emotsional; qadriyat; etnik jamoa; ijtimoiy munosabatlar; milliy identifikatsiya;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada yoshlarda milliy o‘zlikni anglash mexanizmini tadqiq etishda, uning o‘ziga xos xususiyatlari, mazmuni, komponentlarini aniqlash haqidagi qarashlari ilmiy-falsafiy jihatdan o‘rganildi. O‘z-o‘zini bilish, o‘zida emotsional – qadriyatli munosabatlar bo‘lishi va shaxs ahloqiy-ma'naviy o‘zini boshqarish haqidagi qarashlari ilmiy nazariy jihatdan tadqiq etiladi.

Last modified: 2021-10-18 05:39:02