ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

IKKILAMCHI TERMOPLAST POLIMERLAR ASOSIDA QURILISH SANOATI UCHUN POLIMERKERAMIK KOMPOZITSION MATERIALLARNI OLISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 386-392

Keywords : kompazit; material; ikkilamchi termoplast termoplast; termoreaktiv; plasmassa; to’ldirilmagan termoplastlar; keramika; to’ldiruvchilar; matritsa; asos; bog’lovchi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqola ikkilamchi termoplast polimerlar asosidagi polimerkeramik kompazitsion materiallarning xossalari, tarkibi, olish texnologiyasi va bugungi kundagi istiqboli, ularni mashinasozlikda va qurilish soxasida keng qo'llashni istiqbollari xaqida ma`lumotlar va muammolar yechimlari ko`rsatilib o`tilgan.

Last modified: 2021-10-18 14:45:54