ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

PURKAGICHLARNI ISHCHI SUYUQLIK SARFINI NOMOGRAMMA ORQALI NAZARIY ANIQLASH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 393-399

Keywords : bog‘; purkagich; ishchi suyuqlik; parchalovchi uchlik; nomagramma; chizma; suyuqlik sarfi; ish unumi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada muallif tomonidan tuzilgan nomogramma asosida berilgan bir gektar maydonni kimyoviy ishlov berish me'yori asoslanib, agregatning ishchi tezligi va ish kengligini haqiqiy qiymatlarida uning bir minutdagi suyuqlik sarfi aniqlanadi va shu asosda parchalovchi uchliklarning bir minutdagi ishchi suyuqlik sarfi bo‘yicha asosiy o‘lchami bo‘lgan suyuqlik chiqish teshigini diametri va soni osongina aniqlanadi va fermer xo‘jaliklariga joriy etish bo‘yicha olib borilayotgan ishlar keltirilgan

Last modified: 2021-10-18 14:47:02