ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

XORIJIY INVESTITSIYALARNING MILLIY IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TUTGAN O‘RNI VA AHAMIYATI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 400-406

Keywords : avlat dasturi; xorijiy investisiyalar; milliy iqtisodiyot; innovatsiyalar; samaradorlik; byudjet; moliya; investorlar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va ishlab chiqarishda innovatsiyalarni joriy etish hamda mamlakatimiz iqtisodiyotida makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o‘sishning yukori sur'atlarini ta'minlashda investisiyalar, shu jumladan, xorijiy investisiyalar muhim o‘rin tutadi. Investisiyalarga e'tiborning kuchayishi bugungi kunga kelib, mamlakatimizdagi investision faoliyat rivojlantirilishiga olib keldi.

Last modified: 2021-10-18 14:48:27