ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SHAXSGA YO’NALTIRILGAN TA’LIM BOLA IMKONIYATLARI POYDEVORIDIR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 459-464

Keywords : kompetensiyaviy yondashuv; maktabgacha ta`lim; farzand; ota-ona; ta`lim-tarbiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada maktabgacha ta`limda kompetensiyaviy yondashuvning bola rivojlanishida ahamiyati, mohir pedagoglarning bu usul bilan bola iqtidorini namoyon qila olishi hamda mashg`ulotlarning mukammal bo`lishida samara berishi hususida fikr yuritiladi. Maktabgacha ta'lim tashkillotlari barcha yosh guruhlarida tashkil etilgan rivojlanish markazlaridagi jarayonlar bolalarning doimiy ravishda yangi bilimlarni o'zlashtirishga, mustahkamlashga yordam berishi xususida mulohaza qilinadi.

Last modified: 2021-10-19 05:17:23