ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SAMIMIY MULOQOT -BOLA QALBIGA YO`L

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 465-469

Keywords : Soha; Kompetensiyaviy yondashuv; tarbiyachi; pedagogika; maktabgacha ta`lim;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Nutq bola qalbining badiy ifodasi bilan belgilanadi. Bola nutqinirivojlantirishda esa pedagogning mahoratini oshirish lozim Bu borada esa qator adabiyotlar, yangi qaror va nizomlarning ishlab chiqilishi tarbiyachi uchun katta dasturi amaldir. Maqolada «Nutq, muloqot, o‘qish va yozish malakalari» sohasi kompetensiyalari sohasida “Ilm yo‘li” variativ dasturining ahamiyati va yangicha yondashuvlar xususida so`z yuritiladi.

Last modified: 2021-10-19 05:18:17