ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

OILAVIY QO‘SHNICHILIK MUNOSABATLARI ASOSIDA AHOLI BILAN IJTIMOIY TA’LIMIY VA TARBIYAVIY ISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 595-599

Keywords : Diniy bag‘rikenglik; fuqaro; aholi; qo’shnichilik; jamiyat;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada oilaviy qo‘shnichilik munosabatlari asosida aholi bilan ijtimoiy ta'limiy va tarbiyaviy ishlarni takomillashtirish, diniy bag‘rikenglik, aholining ishchanlik faolligi, qo'shni davlatlar bilan hamkorlik masalalari haqida yoritilgan.

Last modified: 2021-10-25 06:18:56