ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Fok fazosi va uning qirqilgan qism fazolari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 13-23

Keywords : Kompleks sonlar fazosi; Hilbert fazosi; Fok fazosi; qirqilgan qism fazo; skalyar ko’paytma; norma; operatorli matritsa.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada dastlab Fok fazosiga ta'rif berilib, uning qirqilgan qism fazosi haqida ma'lumotlar aytib o'tilgan. Fok fazosidan olingan elementlarning skalyar ko'paytmasi va normasi ko'rsatilib o'tilgan. Fok fazosining qirqilgan qism fazosida aniqlangan operatorli matritsa elementlarining qo'shmalarini hisoblash usuli berilgan.

Last modified: 2021-10-27 12:51:53