ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Musbat sonlar uchun Chisini, Heronian, Lehmer, Stolarskiy va boshqa o’rta qiymatlar

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 24-38

Keywords : o’rta qiymat; Chisini o’rta qiymati; Heronian o’rta qiymati; Lehmer o’rta qiymati; logarifmik o’rta qiymat;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada musbat sonlar uchun o'rta qiymatning umumiy ta'rifi, Chisini, Heronian, Lehmer, Stolarskiy va yana bir qator turlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. O'rta qiymatlarning bunday turlari orasidagi bog'lanishlar bayon qilingan.

Last modified: 2021-10-27 12:52:48