ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KO’P TILLILIK MUHITIDA OILAVIY TARBIYA MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 657-665

Keywords : ko’p tillilik; polilingvizm; bilingvizm; oila; tarbiya; oilaviy munosabatlar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada ko'p tillilik muhiti, uning mazmuni hamda millatlararo totuvlik va hamkorlikni ta'minlash masalasi har bir davlatning barqaror taraqqiy etishining asosiy omili ekanligi asoslangan. Shuningdek, oilaviy tarbiya munosabatlarini qayta ko'rib chiqish, farzandlar tarbiyasi va ularning ma'naviy kamolotini ta'minlash masalalari yoritilgan.

Last modified: 2021-10-29 14:35:24