ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

HARBIY TAYYORGARLIK O‘QUV MARKAZIDA REZERVDAGI VA ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASH: AN’ANALARI, INNOVATSIYALARI, ISTIQBOLLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 939-944

Keywords : li Kuchlar; Vatan himoyasi; mojarolar tajribasi; taktik bo’linmalar; hamkorlikni yo'lga qo'yish; zamonaviy fanlar bilan boyitish; professional kadrlar bilan ta'minlash; harbiy bilim yurtlaridagi ta'lim tizimini noyob prinsiplar asosida rivojlantirish.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada “Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazida rezervdagi va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash: an'analari, innovatsiyalari, istiqbollari” mavzusida ma'lumotlar bayon etiladi.

Last modified: 2021-11-07 17:40:43