ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

IJTIMOIY – GUMANITAR FANLARNI O‘QITISHDA FAHRIDDIN ROZIYNING ONTOLOGIK QARASHLARINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1029-1038

Keywords : Milliy va umumbashariy qadriyatlar; milliy ma’naviyat; “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”; “Ma’naviyatshunoslik” “Kasb etikasi”; mavjudod; haqiqat; nazariy falsafa; amaliy falsafa; borliq; vojib ul-vujud;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida ijtimoiy fanlarni o‘qitishning qay darajada muhim elanligi va uni davlat siyosati darajasiga ko‘tarilganligi turli xil manbalar asosida ochib berilgan. Shuningdek Faxriddin Roziyning ijtimoiy fanlarga doir arab, fors tillarida yozilgan asarlari taxlil etilgan

Last modified: 2021-11-07 17:56:56