ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SIYOSIY INTEGRATSIYANI SHAKLLANTIRISHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 316-321

Keywords : geopolitika; Arab konsolidatsiyasi; Islom hamkorlik tashkiloti; Yaqin Sharq; mafkuraviy nizolar; siyosat; hamjixatlik; energetik resurs.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada Yaqin Sharq mintaqasida integratsiyaning shakllanishi, Islom hamkorlik tashkiloti faoliyati, maqsad va vazifalari, xalqaro munosabatlardagi imedji, Islom hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlar siyosiy konsolidatsiyasining muhim omili ekanligi tahlil qilingan.

Last modified: 2021-12-26 03:55:57