ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ERİŞİLEBİLİRLİKTE EŞİK DEĞERLER: İZMİR MERKEZ KENT ÖRNEĞİ

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 986-1011

Keywords : Ulaşım; Erişim; Eşik Değerler; Mekansal Kararlar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Çalışma İzmir Merkez Kentte yer alan otoyol, viyadük ve altgeçitler hariç; toplam 8456 sokaktan; rastlantısal olarak belirlenen 101 sokakta gerçekleştirilen 400 hanehalkı anketini kapsamaktadır. Çalışma kapsamında anket sonuçları değerlendirilmiş ve bireylerin farklı ulaşım taleplerini karşılamak üzere, olası tercihlerini hangi koşullarda değiştirme eğiliminde bulundukları sorgulanmıştır. SPSS programı aracılığıyla gerçekleştirilen tanımlayıcı istatistiklerin değerlendirilmesi, çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. Çalışma sonuçları Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS/GIS) aracılığıyla haritalandırılmış olup; çalışma sonucunda bireylerin alışveriş ve pazar alışkanlıklarında/tercihlerinde, parklanma tercihlerinde, minibüs/dolmuş kullanım tercihlerinde, işe/okula ulaşım tercihlerinde değişikliğe neden olacak eşik değerler İzmir'in merkez ilçeleri kapsamında haritalandırılmıştır. Çalışma yerel/merkezi yönetimlerin (1) kent içi ulaşım politikalarının belirlenmesinde ve (2) mekânsal planlar yapım yönetmeliğindeki yürünebilirlik esaslarının tartışılmasında dolayısıyla mekânsal yerseçim kararlarının gözden geçirilmesinde katkı sağlayacaktır. Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2017.KB.FEN.016 No'lu projenin bir ürünüdür. Aynı zamanda Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi (USVES) Ekim 2020'de sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Last modified: 2022-01-21 19:52:55