ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BERGER, P. & HUNTİNGTON, S. (2003). BİR KÜRE BİN BİR KÜRESELLEŞME. (ÇEV.). ORTAÇ, A. İSTANBUL: KİTAP YAYINEVİ

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1051-1063

Keywords : Berger; Huntington; Küreselleşme;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu kitap, 395 sayfadan oluşmaktadır. Bu kitabın hazırlanmasında, 320 kaynaktan yararlanılmıştır. Kitap, ISEC (Ekonomik Kültür Araştırmaları Enstitüsü) gözetiminde on ülkede yürütülen üç yıllık araştırmanın ürünüdür. Araştırmanın gerçekleşmesinde önemli kaynak aktarımını bazı vakıflar üstlenmiştir. Araştırmada ele alınan her ülke ayrı bir makaleden oluşmaktadır. Makale yazarları; sosyolog, antropolog ve siyaset bilimcilerden oluşmaktadır. İletişim ve teknoloji alanındaki büyük değişimler, toplumlar arası etkileşimi ileri bir seviyeye götürmektedir. Bu sayede, bireyler ve toplumlar arasında benzer yaşam biçimleri, alışkanlıklar ve zevkler oluşmaktadır. Bunun diğer bir anlamı küresel kültürün ortaya çıkmasıdır. Küreselleşme ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal bir olgudur. Bununla beraber küreselleşmenin ağırlık merkezinin ekonomik olduğu şüphesizdir. Bundan dolayı, küreselleşme meseleleri de çoğunlukla ekonomik niteliklidir. Ancak bu çalışmada, küreselleşme ekonomik boyutunun ötesinde kültürel bir olgu olarak analiz edilmektedir. Bu çalışmada seçilen on ülkede etkili olan küresel güçlerden bahsedilmekte, bu güçlerin yerel kültürle etkileşimi incelenmektedir. O halde çalışmanın konusuna medeniyetlerin bakış açısıyla kültürel küreselleşme denilebilir.

Last modified: 2022-01-21 20:07:00