ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

J. J. NORWİCH (2015). ANTİK DÜNYAYI ŞEKİLLENDİREN KENTLER. (ÇEV.). N. ELHÜSEYNİ. İSTANBUL: YAPI KREDİ YAYINLARI

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1466-1472

Keywords : Antik Kentler; Kentleşme Süreci; Kent Tarihi; Kent Mimarisi; Sanatı; Kültürü;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Kitabı kaleme alan uzman tarihçiler ve arkeologlar antik dünyayı şekillendiren ve ön plana çıkan kentlere çok temel, genel bir bakış açısı ile yaklaşmışlardır. Coğrafi olarak beş kıta üzerinde yer alan ve tarihte ön plana çıkan kırk kent kitabın konusunu oluşturmaktadır. Bu kitap insanların ilk ne zaman birlikte yaşamak için bir araya gelerek kent yaşamını oluşturdukları, bu ilk kentlerde yaşamın nasıl olduğu gibi sorulara cevap vermeye çalışmaktadır. Yazarlar bir kentin klasik bir şekilde tarihçesinden bahsetmek yerine bir yandan kentlerde yaratılmış olan mimariyi ve sanatı anlatmaya çalışırken, diğer yandan kent, siyaset, kültür ve insan yaşamına dair bilgileri de okurlara sunmaktadır.

Last modified: 2022-01-21 20:07:38