ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MEDİKAL TURİSTLERİN TIBBİ TEDAVİ TERCİHLERİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 7)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1570-1586

Keywords : Medikal; Medikal Turizm; Medikal Tedavi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Çalışmanın temel amacı Antalya'da medikal tedavi hizmeti almış olan medikal turistlerin demografik profilini anlamak, Antalya'yı medikal tedavi için seçerken hangi kaynaklardan bilgi aldıklarını öğrenmek ve Antalya'da hangi medikal tedavilerden yararlandıklarını araştırmaktır. Bu amaçla Antalya'ya gelen medikal turistlerin yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, gelir düzeyi, Antalya ve Türkiye ziyareti sayıları, gelmeden önce yardım aldıkları bilgi kaynakları ve aldıkları tedavi çeşitleri gibi faktörler incelenmiştir. Bu kapsamda daha önce Antalya'da medikal tedavi hizmeti almış olan veya anketin yapıldığı dönemde medikal tedavi almak için gelmiş olan medikal turistler çalışmaya dahil edilmiştir. Medikal turistlere tedavi aldıkları medikal tesiste ya da konaklama tesisinde ulaşılmıştır. Çalışma Antalya merkezde yürütülmüştür. Çalışma sonunda ulaşılan medikal turist kitlesinin 34-50 yaş aralığında olduğu, eğitim seviyelerinin iyi olduğu, Alman uyrukluların çoğunlukta olduğu ve gelenlerin en çok diş tedavisinden yararlandığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, Antalya'ya gelen medikal turistlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayarak buna yönelik gelişimler yapılmasını sağlayacaktır.

Last modified: 2022-01-21 20:29:15