ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SOSYAL BİLİMLERE DENEY VE GÖZLEM İMKÂNI SUNAN BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: ACP

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 7)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1500-1539

Keywords : Toplum 5.0; Akıllı Toplum; Sosyal Bilişim; ACP; CPSS; Sosyal Hesaplama;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Endüstri 4.0 ile sanayide üretime yönelik verimliliğe odaklanılırken bireyin göz ardı edildiği belirtilmektedir. Birey merkeze alınarak geliştirilen Toplum 5.0 planına göre ise Endüstri 4.0'ın yarattığı hasarın da giderildiği mutlu ve müreffeh bir toplum oluşturulmak istenmektedir. Bu geleceğin inşasına yönelik kararlı bazı çalışmalar mevcuttur. Fakat Toplum 5.0'ın nasıl inşa edileceğine dair literatürde tatmin edici bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu da Toplum 5.0'a ulaştırabilecek bir yöntem önerisinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Hali hazırdaki çalışmada sosyal bilişim bilimi sınırları içinde kalınarak bu geleceğe ulaştırabilecek bu yöntem açıklanmak istenmektedir. Analitik bir yaklaşımla ve nitel araştırma teknikleri kullanılarak yapılan araştırma sonucunda, ACP yaklaşımın üç farklı sistemin birleştirilmesiyle oluşturulan CPSS'in alt yapısını kullanarak yönetim ve kontrol sorunlarında etkili bilimsel çözümler sunduğu anlaşılmaktadır. Burada toplumsal etkileşimler modellenerek mikro görünümde gözlemlenebilmektedir. Ortamdaki işbirlikçi zekâ ile insanın ortak yönetimi ile bireysel, kurumsal ve yönetimsel yetenekler geliştirilebilmektedir. Bu durum tasarlanarak inşa edilmek istenen Toplum 5.0 gibi akıllı toplumlara ve ötesine ulaşmanın bu yöntemle mümkün olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan sosyal sistemlerin modellenerek sosyal hesaplamanın mümkün olduğunu veren bu sonuç aynı zamanda, ACP'nin sosyal bilimler alanına deney ve gözlem yapabilme imkânı tanıdığı da ortaya çıkmaktadır.

Last modified: 2022-01-21 20:27:46