ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy >>

Vol.3, No.7

Publisher: Salim Durukoglu

Publishing Date: 2021-12-20

 1. SOSYAL BİLİMLERE DENEY VE GÖZLEM İMKÂNI SUNAN BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: ACP

  Authors: Abdulkadir BÜYÜKBİNGÖL

 2. MÂTÜRÎDÎ VE KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR’A GÖRE İMANIN VAROLUŞSAL DUYGU TEMELİ

  Authors: Osman ORAL

 3. MEDİKAL TURİSTLERİN TIBBİ TEDAVİ TERCİHLERİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

  Authors: Gamze ALP

 4. DÜNYA SİSTEMLERİ ANALİZİ ÜZERİNDEN KÜRESEL MÜLTECİ KRİZİNİ ANLAMLANDIRMAK: SURİYE VE AFGANİSTAN ÖRNEKLERİ

  Authors: Efe Can GÜRCAN

 5. BİR SOSYAL MEDYA ARACI OLAN INSTAGRAM VE ALGILANAN SOSYALLEŞME: BOKSÖR ÖRNEĞİ

  Authors: Ayşe DEMİR

 6. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ*

  Authors: Şengül KORKUT Hatice MEMİŞOĞLU

 7. İÇ MİMARLIK ÜÇÜNCÜ EVRE TASARIM STÜDYOSU: KAZANILAN BİLGİNİN DÜŞÜNSEL AKTARIMI

  Authors: Betül BİLGE ÖZDAMAR Soufi MOAZEMİ GOUDARZİ

 8. PREKARYA’NIN PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞADIKLARINA DAİR BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

  Authors: Merve ÇETİN DAĞDELEN

 9. COVİD-19 KRİZİNİN KÜRESEL MARKALARIN FARKINDALIK OLUŞTURMADA KULLANDIĞI SOSYAL MEDYA REKLAM FİLMLERİNE YANSIMASI

  Authors: İsmail KOCABAŞ

 10. ATTİLA İLHAN ŞİİRLERİNDE EV VE AİLE BAĞLAMINDA MEKÂN

  Authors: Müslüm ENGİN

 11. PANDEMİ SÜRECİNDE ORTAOKUL KIZ ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİ VE OKULU BIRAKMA DURUMLARI

  Authors: Selma KAHRAMAN Suzan HAVLİOĞLU

 12. SÜPER AKILLI TOPLUM: FÜTÜRİZM VE DİJİTAL KÜLTÜR

  Authors: İbrahim AKBOĞA

 13. İBNÜ’L-ADÎM VE BUGYETÜ’T-TALEB FÎ TARIHI HALEB-I

  Authors: Hayri ALKAN

 14. Bilâ, Fikret. (2020). CHP Nasıl İktidar Olur?. İstanbul: Doğan Kitap

  Authors: Tunay ŞENDAL