ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ATTİLA İLHAN ŞİİRLERİNDE EV VE AİLE BAĞLAMINDA MEKÂN

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 7)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1777-1801

Keywords : Attila İlhan; Ev; Ev İmgesi; Ev ve Şiir; Şiir İncelemesi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ev, insanın dış dünyayı ilk defa gördüğü ve tanımaya başladığı mekândır. Ev, bununla birlikte insanın hayata dair deneyim, bilgi ve becerilerine ilk ve en kalıcı izler bırakan durağıdır. Şiirde evle ilgili imgelere yer vermek, aynı zamanda evrene doğru yolculuğun çıkış noktasını belirtmek demektir. Bu çalışmada Attila İlhan'ın şiirlerinde ev imgesinin ne şekilde tasarlandığı analiz edilmiştir. Attila İlhan, şiirlerinde aşk, romantizm ve bireysel duyguların yanı sıra toplumsal duyarlılığı ön plana çıkarır. Şiirlerde tasarladığı mekânlarda, insanların yaşam koşullarına, beklenti, çaresizlik ve yalnızlıklarına, kır ve kentteki ev tiplerine ve bu evlerde yaşayan insanların dünyasına yolculuk yapmaktadır. Şiirde ev imgesinin yorumlanmasında; Gaston Bachelard, Mehmet Narlı ve Nurullah Çetin'in şiir çözümlemesi ilgili yöntemlerinden yararlanılmıştır.

Last modified: 2022-01-21 20:34:02