ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SÜPER AKILLI TOPLUM: FÜTÜRİZM VE DİJİTAL KÜLTÜR

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 7)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1835-1864

Keywords : Dijital Kültür; Fütürizm; Yapay Zekâ; Gözetim; Kovan Zihni; Yeni Dünya Tasarımları;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Süper akıllı toplum, her türlü iyileştirmeleri kapsayan, eğitim, sağlık, gündelik hayat, güvenli kent oluşumları gibi insan ve çevre temelli, ekonomik kalkınma yapısıyla akıllı şehirleşme bütününü ifade etmektedir. Nesnelerin, insan ve canlılarla bağlantı kurmasını sağlayan, akıllı ve teknolojik mimari oluşumu yansıtan ve büyük veri, yapay zekâ gibi birçok iletişimin döngüsünü sağlayan geniş yelpazeli bir şehir/insan modelini kapsamaktadır. Özellikle yapay zekâ teknolojisi kullanılarak gelişen öğrenme türleri, dijital kimlik entegrasyonları bir takım dijital kültür pratikleri gibi ekonomik ve toplumsal yeni öğrenimler, süper akıllı topluma ulaşım süreçlerini gerçekleştiren başlıca etkenler olarak görülmektedir. Kültürel dönüşümleri ve yeni ekonomik modelleri doğuran bu ihtiyaç ilişkisi yeni yaşam standartlarını ve geleceğe yönelik planlı düşünme stratejileri gibi atılımları doğurmaktadır. Teknolojik gelecek kurgulamaya yönelik bir düşünce sistemi kurgulayan fütürizm de süper akıllı toplum modelinde önemli bir yer edinmektedir. Bu çalışmada, süper akıllı toplum modelinde ihtiyaç duyulan dijital kültür ve fütürizm akımının ihtiyaç ilişkisi sorgulanmaktadır. Dijitalleşme süreciyle anlam kazanan büyük veri, yapay zekâ ve dijitalleşmenin getirdiği yeni kavramların Japonya'da hayata geçen örnekleriyle analiz edilerek toplumsal standartlar üzerindeki etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Tüm bu yeni oluşumlar içerisinde, teknolojinin ne kadar etkili olduğu açıktır fakat teknolojiye farkı bakış açıları ve teknolojinin etkileri süper akıllı toplum modelinde birtakım riskleri de barındırmaktadır.

Last modified: 2022-01-21 20:35:16