ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

LAZER NURLANISH TA’SIRIDA POLY(L-LACTIC ACID) MATERIALIDAGI KIMYOVIY O’ZGARISHLAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 139-145

Keywords : XPS o’lchovlari; PLLA degradatsiyasi; profillar; bog’lanish energiyalari; fotokimyoviy reaktsiyalar; kvant rentabelligi; kimyoviy modifikatsiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada polimer materialining sirt eritilishi va rezolyutsiyasini keltirib chiqarish uchun lazer nurlanishidan foydalanilishi yoritilgan. Lazer nurlanishining sirt morfologiyasiga, kristalliligiga va kimyoviy modifikatsiyalariga ta'siri optik mikroskopiya va rentgen fotoelektron spektroskopiya orqali o'rganildi.

Last modified: 2022-03-10 15:12:53