ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Phasianus Colchicus'un Yumurta Kabuğu ile Ağır Metal Adsorpsiyonu

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 228-238

Keywords : Yumurta Kabuğu; Kalsine Yumurta Kabuğu; Ağır Metal; FTIR; ICP-OES; AFM;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Sülün (PC) yumurta kabuğunun bazı metal iyonları (Pb, Cu, Al ve Ag) için adsorpsiyon davranışının belirlenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Buna ek olarak, çevre kirliliğini önlemek için birçok çalışmada da bu metaller seçilmiştir. Bu çalışmada bazı metal iyonlarının (Pb, Cu, Al ve Ag) PC yumurta kabuğuna adsorpsiyonu bazı spektroskopik yöntemlerle incelenmiştir. Adsorpsiyon işlemi sulu bir çözelti içinde gerçekleştirilmiştir. PC yumurta kabuğunun iç, dış ve zar yüzeyi farklılıkları AFM görüntüleri ile incelenmiş, adsorpsiyon öncesi ve sonrası yumurta kabuğunun ana yapısını belirlemek için FTIR spektroskopisi kullanılmıştır. Yumurta kabuğu numunelerindeki her metalin konsantrasyonunu saptamak için ICP-OES spektrometrik tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar, PC yumurta kabuğunun sudan Pb, Cu, Al ve Ag adsorpsiyonu için bir biyosorbent olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00