ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Yüksek Işınlıklı Büyük Hadron Çarpıştırıcısında Uyarılmış Kuarkın Rezonans Üretimi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 9-18

Keywords : Uyarılmış Kuark; Kompozit Modeller; Yüksek Işınlıklı Büyük Hadron Çarpıştırcısı; Kompozitlik Ölçeği;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada etkileşim Lagranjiyen yöntemi kullanılarak, dejenere durumdaki uyarılmış kuarkların Yüksek Işınlıklı Büyük Hadron Çarpıştırıcısında (YI-BHÇ) rezonans üretimleri incelenmiştir. YI-BHÇ’de rezonans da üretilen uyarılmış kuarkların iki-jet son durumuna sahip olduğu sinyal kanalı için hesaplamalar yapılmıştır. Uyarılmış kuark sinyalini ardalandan ayırt edecek sınırlandırmaları belirlemek için sinyal ardalan analizi yapılmıştır. Bu analiz vasıtasıyla belirlenen sınırlandırmalar kullanılarak YI-BHÇ’de uyarılmış kuarkın kütlesi için keşif, gözlem ve dışarlama limitleri hesaplanmıştır. Ayrıca uyarılmış kuark için kompozitlik ölçeği taraması yapılarak, farklı kütle değerleri için ulaşabileceği en üst kompozitlik ölçeği değerleri hesaplanmıştır. Son olarak 1’den küçük serbest parametre değerlerinde dahi uyarılmış kuarkın YI-BHÇ’de keşif edilebileceği gösterilmiştir. Tüm bu hesaplamaların sonucunda, YI-BHÇ’nin uyarılmış kuarkları araştırmada çok iyi bir potansiyele sahip olacağı ortaya çıkmıştır.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00