ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Üçüncü Mertebe Dispersiyon Terimli Beşli-Yedili Doğrusal Olmayan Schrödinger Denklemi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 170-184

Keywords : Doğrusal Olmayan Schrödinger Denklemleri; Doğrusal Olmayan Dalga Yayılımı; Genelleştirilmiş Elastik Ortam;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, genelleştirilmiş, kübik doğrusal olmayan elastik bir ortamda yayılan boyuna bir dalgada, yüksek mertebeden dağılım ve doğrusal olmayan etkilerin katkılarını incelemek için beşli-yedili doğrusal olmayan modülasyonu düşünülmektedir. Son zamandaki çalışmalarda, hemen hemen tek dalga sayılı dalga çözümlerinin çok ölçekli açılımı kullanılarak boyuna bir dalganın modülasyonu için üçüncü mertebeden dispersiyon terimli kübik, doğrusal olmayan Schrödinger denklemi elde edildi. Elde edilen denklemde bazı doğrusal olmayan terimlerin katsayılarının yer almadığı belirli bir malzeme sabiti ve dalga sayısı değerleri seçilirse, boyuna bir dalganın davranışını tanımlamak için, doğrusal olmayan etkileri dağılım etkilerle dengelendiği yeni bir pertürbasyon açılımına ihtiyaç vardır. Sonuç olarak, üçüncü dereceden dağılım terimli beşli-yedili doğrusal olmayan Schrödinger denklemi, beşli-yedili doğrusal olmayan etkinin üçüncü mertebeden dağılım terimiyle dengelendiği yeni bir model olarak elde edilir.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00